Follow on FaceBook

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2019

Luân chuyển định kỳ những vị trí nhạy cảm như thanh tra, kiểm toán

Cương quyết đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức, viên chức thoái hóa, biến chất, vi phạm pháp luật; định kỳ luân chuyển những vị trí mẫn cảm, nhất là trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký công điện về việc đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa bị động, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

Công điện nêu rõ, trong đa dạng lĩnh vực của đời sống phường hội, ở phổ quát ngành nghề, rộng rãi cấp vẫn còn trạng thái cán bộ, công chức, nhân viên vì động cơ cá nhân, lợi dụng chức phận, quyền hạn, sơ hở của chế độ, qui định… sách nhiễu, gây quấy quả, thậm chí thụ động, tham nhũng khi thực hiện hoạt động công vụ. Việc này đã gây giận dữ, làm xói mòn lòng tin của cư dân, ngăn cản sự tạo ra kinh tế - thị trấn hội.

"Thời điểm cách đây không lâu, đã xảy ra nhiều vụ việc thụ động, tham nhũng trong một số ngành (hải quan, thuế, quản lý thị trường…) và ngay cả trong chính lực lượng chức năng của thanh tra một số địa phương và bộ, ngành nghề", công điện của Thủ tướng nhấn mạnh.

song song, dư luận thị trấn hội cũng giận dữ về sự thiếu sáng tỏ, thiếu kiểm soát, nguy cơ tiềm ẩn tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ của một vài ngành nhạy cảm khác (dò la, thi hành án, kiểm toán, công ty nội vụ…)

Vì vậy, Thủ tướng đòi hỏi các bộ trưởng, thủ trưởng công ty ngang bộ, tổ chức thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh giấc, thành và thủ trưởng các công ty liên quan quán triệt, chấp hành nghiêm trang các quyết nghị, chỉ thị của Đảng về phòng chống tham nhũng, luật Phòng chống tham nhũng năm 2018, các chỉ đạo của Tổng bí thơ, của Chính phủ, Thủ tướng.

Nếu để xảy ra tiêu cực, tham nhũng tại công ty, tổ chức bản thân mình thì chủ tịch phải chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước; phải coi đương đầu phòng, chống tham nhũng là một nhiệm vụ chính trị nhiều lần, liên tiếp, dài lâu, đặc biệt quan trọng và lấy làm tiêu chí để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của từng tổ chức, doanh nghiệp.

Ngăn chặn "vòi vĩnh", "thông thường chi"

Công điện nêu rõ nhiệm vụ tăng mạnh phòng phòng ngừa, chặn lại các hành vi tham nhũng, thụ động trong chính lực lượng chức năng và hàng ngũ cán bộ, công chức thực thi qui định. Thi hành nghiêm quy tắc xử sự, trật tự chuyên ngành nghiệp vụ.

Cần ban hành quy nhạo báng làm cho việc rõ ràng, sáng tỏ, cụ thể và có cơ chế giữ vững hiệu quả đối với cán bộ, công chức khi thực thi nhiệm vụ rà soát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, thực hiện án, thương chính, thuế, điều hành hoạt động mua bán… Ngăn chặn tình trạng lợi dụng chức phận, quyền hạn để sách nhiễu, "vòi vĩnh", "tầm thường chi", phục vụ động cơ cá nhân, vị lợi trong thực thi công vụ.

Từng tổ chức, tổ chức phải vận dụng khỏe mạnh công nghiệp thông tin để hạn chế giễu tối đa việc tiếp xúc trực tiếp của cán bộ, công chức, nhân viên với cư dân, DN. Khai triển phổ quát hệ thống thu thanh, ghi hình, camera trực tuyến tại các vị trí có tiếp xúc trực tiếp với cư dân, DN và có phòng ban túc trực để theo dõi, giám sát nhiều lần.

Thông báo phổ biến trên các dụng cụ tin tức dân chúng số điện thoại các con phố dây hot để tiếp nhận các quan niệm phản ảnh của cư dân, DN về hành vi vi phạm qui định của cán bộ, công chức, viên chức để có giải pháp ngăn chặn, giải quyết kịp thời vi phạm.

Bên cạnh, công điện của Thủ tướng cũng yêu cầu, chủ tịch bộ, ngành, địa phương, cơ quan phải tăng nhanh lãnh đạo, lãnh đạo, kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức, doanh nghiệp, đặc biệt là các tập đoàn, hàng ngũ thực thi pháp luật có nhân tố mẫn cảm cao.

Kịp thời nhận thấy và xử lý nghiêm minh những trường phù hợp vi phạm; cương quyết đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức, viên chức thoái hóa, biến chất, vi phạm luật pháp; định kỳ luân chuyển, thay đổi địa điểm công tác đối với những địa điểm mẫn cảm, phức hợp theo đúng quy định.

song song, chọn lựa, bố trí người có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ để gánh vác các vị trí mẫn cảm, nhất là đối với các đoàn trưởng thanh tra, rà soát, kiểm toán, dò hỏi viên…

Lý do cán bộ huyện Vĩnh Tường hối lộ thanh tra Bộ Xây dựng

Nguyên nhân cán bộ quận Vĩnh Tường hối hận lộ thanh tra Bộ Xây đắp

 Cán bộ kế toán phường Tân Tiến và đô thị Thổ Tang đưa tiền hối lộ cho thanh tra Bộ Xây dựng nhằm che giấu các sai phạm xảy ra ở địa phương.

Thu Hằng


Tham khảo thêm: bds

0 nhận xét:

Đăng nhận xét