Thứ Hai, 24 tháng 6, 2019

ITA, NVB, SRF, AST, POW, CTP, FIR, DTN, PVL: Thông tin thương lượng lượng lớn cổ lỗ phiếu

CTCP Đầu tư và Công nghệ Tân Tạo (ITA): CTCP Công ty Tân Tạo đã tìm 9.001.080, nâng lượng chiếm hữu trong khoảng 141.144.385 cp (tỷ trọng 15,04%) lên 150.145.465 cp (tỷ trọng 16%). Giao dịch thi hành ngày 21/6/2019.

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NVB): Ông Vũ Mạnh Tiến, Phó Chủ tịch, đăng ký sắm 1,9 triệu cp. Trước thương lượng ông Tiến không sở hữu cũ rích phiếu nào. Đàm phán dự kiến thực hiện trong khoảng 25/6 tới 19/7/2019.

Cũng liên quan đến cổ hủ phiếu NVB, cùng thời gian, bà Dương Thị Lệ Hà, Phó TGĐ, hoàn thành thủ tục tậu 2.872.800 cp. Trước thương lượng bà Hà không sở hữu cũ rích phiếu nào.

CTCP Kỹ nghệ lạnh (SRF): Ông Nguyễn Thanh Sơn, nguyên Thành viên HĐQT, bán 6,5 triệu cp, giảm lượng sở hữu từ 7.836.300 cp xuống 1.336.300 cp. Thương lượng thực hiện trong khoảng 19/6 đến 17/7/2019.

Trong khi đó Tổ chức kinh doanh TNHH SANYO vn đã tậu 6,5 triệu cp (tỷ trọng 21,16%) và trở thành cổ đông lớn. Trước đàm phán SANYO vn không sở hữu cổ lỗ phiếu nào.

CTCP Dịch vụ hàng không Taseco (AST): CTCP Phục vụ hàng không Thăng Long đã bán 1,5 triệu cp, giảm lượng sở hữu từ 23,1 triệu cp (tỷ lệ 64,17%) xuống 21,6 triệu cp (tỷ lệ 60%). Giao dịch thực hiện trong khoảng 29/5 đến 20/6/2019.

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí vietnam – CTCP (POW): Quỹ ngoại Amersham Industries Limited đã bán 400.000 cp, quỹ Norges Bank đã bán 1,3 triệu cp, quỹ Aquila SPC Ltd đã bán 700.000 cp, quỹ KB Vietnam Focus Balance Fund đã bán 430.000 cp, quỹ Samsung Vn Securities Master Investments Trust (Equity) đã bán 140.000 cp, quỹ DC Developing Markets Strategies Public Limited Company đã bán 350.000 cp, quỹ Melodica Ltd đã bán 150.000 cp, giảm lượng chiếm hữu cả đội ngũ gồm 15 chủ đầu tư can dự trong khoảng 141.578.000 cp (tỷ trọng 6,04%) xuống 137.817.000 cp (tỷ trọng 5,879%). Thương lượng thi hành ngày 20/6/2019.

CTCP Cà phê Thương Phú (CTP): Bà Nguyễn Thị Thủy, Ủy viên HĐQT, đăng ký bán toàn cục 1.045.000 cp (tỷ lệ 8,64%) đang chiếm hữu. Giao dịch dự định chấp hành trong khoảng 25/6 tới 24/7/2019.

CTCP Địa ốc Firt Real (FIR): Ông Nguyễn Anh Tuấn, phó Chủ tịch chứng nhận tậu 100.000 cp. Trước thương lượng ông Tuấn sở hữu 1.080.000 cp (tỷ trọng 8,31%). Giao dịch dự định thi hành từ 1/7 đến 30/7/2019.

CTCP Diêm Thống Nhất (DTN): Ông Nguyễn Hưng, Chủ toạ HĐQT, đạt yêu cầu tìm 178.182 cp. Trước giao dịch ông Hưng chiếm hữu 262.599 cp (tỷ trọng 11,94%). Đàm phán dự định chấp hành từ 27/6 tới 26/7/2019.

CTCP Đầu cơ Nhà Đất Việt (PVL): Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, vợ ông Nai lưng Khánh, Ủy viên HĐQT, đăng ký bán 900.000 cp trong tổng số 1.628.700 cp (tỷ lệ 3,26%) đang sở hữu. Thương lượng dự kiến chấp hành từ 26/6 đến 25/7/2019.

Mạnh Linh

Theo Trí thức trẻ


Xem tại: bat dong san

0 nhận xét:

Đăng nhận xét