Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2019

Hoa phượng đỏ Quy Nhơn thay mới hàng loạt lãnh đạo chính yếu sau chuyển giao

Cảng Quy Nhơn thay mới hàng loạt lãnh đạo chủ chốt sau chuyển giao - Ảnh 1.

Ông Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) được bầu làm cho Chủ toạ HĐQT cảng Quy Nhơn giai đoạn 2018 - 2023

Phó TGĐ Vinalines khiến cho Chủ tịch HĐTQ Hoa Phượng đỏ Quy Nhơn

Bữa nay (29/6), Công ti CP Cảng Quy Nhơn công ty đại hội cũ kĩ đông thường niên năm 2019 với sự tham gia của 44 cổ lỗ đông và đại diện cũ rích đông, sở hữu cho hơn 33.789.000 cũ rích phần có quyền biểu quyết của công ti.

Tại đại hội, các cũ kĩ đông đã phê chuẩn việc miễn nhiệm 5 thành viên cũ và bầu bổ sung 5 thành viên mới, bao gồm: ông Nguyễn Quý Hà, ông Phan Tuấn Linh, ông Lý Quang đãng Thái, ông Phạm Anh Tuấn và ông Phạm Đăng Cao; song song, để ý và thông qua tờ trình từ chức của Ban giữ vững gồm 3 thành viên và bầu Ban kiểm soát mới.

Kết quả, ông Phạm Anh Tuấn, Phó TGĐ Tổng công ty Hàng hải VN (Vinalines) được bầu khiến Chủ toạ HĐQT, ông Lê Duy Dương được bầu làm Trưởng Ban giữ vững Công ti cũ kĩ phần Hoa phượng đỏ Quy Nhơn nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đại hội cổ lỗ đông Công ti CP Cảng Quy Nhơn cũng thống nhất miễn nhiệm chức Giám đốc điều hành của ông Lê Hồng Thái và bầu ông Phạm Tuấn Linh đảm nhiệm Tổng giám đốc thay ông Thái từ ngày 29/6/2019 với nhiệm kỳ 5 năm.

Ông Phạm Anh Tuấn, tân Chủ tịch HĐQT cảng Quy Nhơn cho nhân thức, sau khi tiếp thụ Hoa phượng đỏ Quy Nhơn, Tổng công ty Hàng hải VN sẽ kiện toàn, hoàn thiện bộ máy đơn vị tổ chức kinh doanh, xây dựng lại công dụng, nhiệm vụ phù hợp, tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng quản trị DN; Rà soát, bố trí doanh nghiệp dùng nhóm công huân hợp lý, bảo đảm hiệu quả và thích hợp với yếu tố kiện thực tiễn để tăng hiệu quả và sức khó khăn của cảng.

Cảng Quy Nhơn thay mới hàng loạt lãnh đạo chủ chốt sau chuyển giao - Ảnh 2.

Năm 2019, cảng Quy Nhơn tiếp diễn đặt mục tiêu lãi khoảng 125 tỷ đồng.


Đặt tiêu chí lợi nhuận 125 tỷ đồng trong năm 2019

Theo lên tiếng kết quả buôn bán, năm 2018, Cảng Quy Nhơn đã đạt các mục tiêu được đại hội đồng cổ đông giao với sản lượng hàng duyệt y cảng đạt hơn 8,3 triệu tấn, tăng 16% so với năm 2017. Tổng doanh thu đạt hơn 728 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 120 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2017.

Trong năm 2019, Hoa phượng đỏ Quy Nhơn tiếp tục đặt chỉ tiêu vững mạnh trong thực hiện thao tác kinh doanh với sản lượng hàng hóa phê chuẩn ước khoảng 8,9 triệu tấn, trong đó hàng container là 145.000 teus, tổng doanh thu gần 770 tỷ đồng. Lãi khoảng 125 tỷ đồng. Mức chi cũ kĩ tức đại hội cổ hủ đông Tổ chức kinh doanh CP Cảng Quy Nhơn quyết cho năm 2019 là 16%.

Trước đây, ngày 29/5, Tổng công ty Hàng hải VN đã chính thức thu nạp lại hơn 30,3 triệu cổ hủ phần cảng Quy Nhơn (mã QNP, tương ứng 75,01% vốn điều lệ) từ Công ty CP Đầu cơ và Khoáng Sản Thích hợp Thành tương đương phần vốn góp của Tổng công ty là 303.122.620.000 đồng.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, để thích hợp với chủ trương chung của Tổng công ti Hàng hải VN sau cổ hủ phần hóa, Hoa Phượng đỏ Quy Nhơn sẽ tiếp diễn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tin tức trong quản lý và quản lý đóng gói, tăng cường công tác tập huấn về nghiệp vụ chú tâm khách hàng và phát triển thị trường để thực hiện được tiêu chí phát triển đề ra.

Hoa Phượng đỏ Quy Nhơn được xây cất từ đầu năm 1976, do Cục Các con phố biển trực tiếp điều hành. Cuối năm 2009, Bộ GTVT chuyển cảng này từ Cục Trục đường biển về Vinalines. Tổ chức này sau đó chuyển cảng Quy Nhơn thành Công ti TNHH MTV hạch toán chủ quyền, là tổ chức kinh doanh con của Vinalines.

Năm 2013, công ty chuyển đổi mô hình hoạt động sang công ti cũ kĩ phần, với tên gọi Công ti CP Cảng Quy Nhơn với vốn vấn đề lệ hơn 404 tỷ đồng, trong đó Vinalines nắm giữ hơn 75%, còn lại các cũ rích đông nắm giữ 24,9%. Đương nhiên, sau đó số cổ lỗ phần Vinalines nắm giữ đã được chuyển ủy quyền Tổ chức kinh doanh Phù hợp Thành.

Tại kết luận thanh tra ngày 17/9/2018, Thanh tra Chính phủ nghĩ rằng, việc cũ kĩ phần hóa Cảng Quy Nhơn có phổ quát điểm chưa đúng với qui định của qui định nên đã kiến nghị giao Bộ GTVT chủ trì, thu hồi hơn 75% cổ lỗ phần tại Hoa phượng đỏ Quy Nhơn đã chuyển nhượng cho Tổ chức kinh doanh Thích hợp Thành.

Theo Nam Khánh

Báo Liên lạc


Đọc thêm: mua dat

0 nhận xét:

Đăng nhận xét