Follow on FaceBook

Thứ Hai, 3 tháng 6, 2019

Hàng loạt DN chi phí tiền cổ phần hóa sai mục đích

Thông báo cho thấy, số dư Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Sản xuất đơn vị tại SCIC và tại các tổ chức kinh doanh mẹ của cơ quan, tổng công ty nhà nước đến 31/12/2017 là 112.513 tỷ đồng.

Qua kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước nhận thấy hàng loạt khuyết điểm trong việc điều hành và sử dụng Quỹ.

Chi tiết, một số địa phương hạch toán số thu trong khoảng cổ lỗ phần hóa, thoái vốn của các tổng công ti trực thuộc UBND tỉnh, thành phố tại trương mục ngân sách địa phương hoặc tài khoản trợ thì thu ngân sách, tới 31/12/2017 chưa nộp về Quỹ Hỗ trợ bố trí và Tạo ra doanh nghiệp là 1.544 tỷ đồng.

Hàng loạt DN chi tiêu tiền cổ phần hóa sai mục đích - Ảnh 1.

Tổng công ti Công nghệ Tàu thủy dùng Quỹ tham gia hoạt động kinh doanh, nhưng kinh doanh thua lỗ tiềm ẩn rủi ro mất vốn. Ảnh: Lương Bằng

Vài công ty chậm nộp tiền thu trong khoảng cũ kĩ phần hóa về Quỹ và chưa tính, hạch toán lợi nhuận chậm nộp theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP.

Tổng công ty Đầu tư và buôn bán vốn nhà nước (SCIC) chưa theo dõi phải thu khoản tiền ứng cho ngân sách nhà nước để sử dụng cho 5 bệnh viện, không theo dõi trọn vẹn đối tượng và hạch toán kịp thời số tiền phải nộp về Quỹ; hạch toán không đúng tiền lợi nhuận đủng đỉnh nộp, không xử lý hoàn thành điểm việc thu hồi nợ gốc và lãi chậm rì rì nộp.

Dường như, theo Kiểm toán Nhà nước, vài công ty, tổng công ty chưa tính và hạch toán trọn vẹn lãi đủng đỉnh nộp theo pháp luật tại Thông tư số 10/2013/TT-BTC số tiền 7,9 tỷ đồng; chưa xác định toàn vẹn các khoản phải nộp, hạch toán không đúng các khoản thu khác về Quỹ, không thành lập trương mục tiền gửi riêng của Quỹ tại nhà băng thương mại theo quy định.

Kiểm toán Nhà nước cho nhân thức: Tổng tổ chức kinh doanh Công nghệ Tàu thủy và Tổng công ty Lương thực miền Nam sử dụng Quỹ tham gia hoạt động kinh doanh nhưng buôn bán thua lỗ, tiềm ẩn không may mất vốn.

Còn Tổng công ty Giấy vietnam sử dụng nguồn thu từ cũ kĩ phần hóa để tăng vốn nhân tố lệ 21 tỷ đồng nhưng chưa có sự chấp nhận của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng công ty Hàng hải vietnam sử dụng 45 tỷ đồng của Quỹ để đầu tư tham gia Cảng Đình Vũ không đúng pháp luật...

Kiểm toán Nhà nước buộc phải Quốc hội chú ý ban hành Quyết nghị về điều hành, sử dụng tiền thu từ biến đổi sở hữu công ty nhà nước, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo hướng: Dồn vào một chỗ nguồn thu nhập Quỹ Cung cấp bố trí và Tạo ra để điều hành và dùng hiệu quả, tạo nguồn lực vĩnh viễn để chi đầu tư sản xuất, các công trình trọng tâm phục vụ phát triển kinh tế - phường hội của giang sơn.

song song, bổ sung vốn nhân tố lệ và duy trì tỷ lệ phần vốn nhà nước tại đơn vị theo qui định của luật pháp về quản lý, dùng vốn nhà nước, không sử dụng cho chi thường xuyên của ngân sách nhà nước.

Theo Lương Bằng

Vietnamnet


Tham khảo thêm: dịch vụ bất động sản

0 nhận xét:

Đăng nhận xét