Follow on FaceBook

Thứ Hai, 3 tháng 6, 2019

'Giằng co' thẩm quyền quyết định danh mục công trình đầu cơ công

Trong phiên họp sáng 3/6, Quốc hội đã thể hiện chính kiến bằng chuỗi hệ thống điện tử về ba nội dung còn ý kiến khác biệt tại dự thảo Luật Đầu cơ công (sửa đổi).

Nội dung 1 về tiêu chí phân loại công trình quan trọng tổ quốc.

Cách thức 1: Giữ như qui định của Luật Đầu cơ công hiện hành về mục tiêu phân loại dự án quan trọng nước nhà (10.000 tỷ đồng) và chỉ tiêu phân loại dự án nhóm A, B, C.

Phương án 2: Yếu tố chỉnh chỉ tiêu phân loại công trình cần thiết nước nhà trong khoảng mức vốn 10.000 tỷ đồng lên 20.000 tỷ đồng và vấn đề chỉnh mức vốn phân loại công trình hàng ngũ A, B, C lên tương ứng gấp 2 lần mức qui định hiện hành.

Kết quả phương thức 1 được 367/429 đại biểu đồng ý, 57 vị không đồng ý, 5 vị không tham gia biểu quyết. Vì vậy cách thức nhì dĩ nhiên bị loại.

Đáng xem xét, nội dung về thẩm quyền chú ý, quyết định danh mục công trình trong ý tưởnrg đầu cơ công trung hạn (vấn đề 59) không phương thức nào được trên 50% tổng số đại biểu Quốc hội đồng tình.

Phương án 1: Quốc hội quyết định danh mục các công trình chi đầu tư trong khoảng ngân sách Trung ương. Trong trường hợp quan trọng, Quốc hội ủy quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định danh mục, mức vốn của các chương trình, dự án đầu tư công và công bố Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Kết quả 234/424 bằng 48,35% tổng số đại biểu Quốc hội đồng tình. 174 vị không đồng ý và 16 vị không nhập cuộc biểu quyết.

Cách thức 2: Quốc hội chỉ quyết định danh mục các công trình cần thiết đất nước. Chính phủ quyết định danh mục các dự án chi đầu tư từ ngân sách Trung ương.

Kết quả 206/423 đại biểu tán thành, bằng 42,56%, 204 vị không đồng ý, 13 vị không tham gia ý kiến.

Trước tình thế "giằng co" này, Phó chủ toạ Quốc hội Phùng Quốc Hiển nói, sẽ tiếp diễn hấp thụ giải trình nội dung này trước khi Quốc hội bấm nút ưng chuẩn dự thảo luật.

Nội lượng thứ ba về thời gian trình, phê chuẩn Ý tưởnrg đầu cơ công trung hạn (yếu tố 59).

Phương án 1: Chính phủ trình Quốc hội dự thảo chiến lược đầu cơ công trung hạn giai đoạn mới tại kỳ họp cuối năm của năm thứ năm của nhiệm kỳ để Quốc hội cho quan điểm; Quốc hội khóa mới quyết định ý tưởnrg đầu tư công trung hạn công đoạn mới.

Phương thức 2: giữ như quy định của Luật Đầu tư công hiện hành, Quốc hội khóa trước quyết định Kế hoạch đầu cơ công trung hạn của công đoạn kế tiếp tại kỳ họp cuối năm của năm thứ năm của nhiệm kỳ.

Kết quả 65,7% tổng số đại biểu đồng ý chọn lựa phương án 1.

Theo chương trình, ngày 13/6 Quốc hội sẽ biểu quyết ưng chuẩn Luật Đầu tư công (sửa đổi).

Theo Nguyễn Lê

Vneconomy


Xem nhiều hơn: gia nha dat

0 nhận xét:

Đăng nhận xét