Thứ Năm, 27 tháng 6, 2019

GDP 6 tháng đầu năm 2019 tăng thấp hơn cùng kỳ năm 2018

Tổng sản phẩm nội địa (GDP) quý II/2019 ước tính tăng 6,71% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 2,19%, công nghiệp và xây đắp tăng 9,14%, phục vụ tăng 6,85%.

Lớn mạnh quý II/2019 thấp hơn quý II/2018 0,02 điểm % nhưng cao hơn các quý cùng kỳ các năm 2011 – 2017.

Trên góc độ sử dụng, tiêu dùng cuói cùng tăng 7,01% so với cùng kỳ năm trước. Tích luỹ tài sản tăng 7,54%, xuất khẩu hàng hoá dịch vụ tăng 7,27%, nhập cảng hàng hoá phục vụ tăng 7,38%.

GDP 6 tháng năm 2019 tăng 6,76%, thấp hơn mức tăng cùng kỳ của năm 2018 nhưng cao hơn mức tăng 6 tháng của các năm 2011 – 2017.

Trong mức tăng bình thường của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm, thuỷ sản tăng 2,39%, đóng góp 6% vào mức tăng chung. Kĩ nghệ và xây đắp tăng 8,93%, đóng góp 51,8%. Dịch vụ tăng 6,69% đóng góp 42,2%.

Về cơ cấu nền kinh tế trong 6 04 tuần, khu vực nông lâm thuỷ sản chiếm hữu tỷ lệ 13,55% GDP, công nghệ và xây dựng choán 34,2%, dịch vụ chiếm giữ 42,04%, thuế vật phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm hữu 10,21%.

Trên góc độ sử dụng GDP 6 tháng đầu năm 2019, tiêu dùng cuối cùng tăng 7,05% so với cùng kỳ năm 2018, tích luỹ của cải tăng 7,12%, xuất khẩu hàng hoá và phục vụ tăng 7,06%, du nhập hàng hoá và phục vụ tăng 7,98%.

Nam Dương

Theo Trí thức trẻ


Có thể bạn quan tâm: gia nha dat

0 nhận xét:

Đăng nhận xét