Thứ Hai, 10 tháng 6, 2019

Chứng khoán Thiên Việt (TVS) trả cổ tức, cũ kĩ phiếu thưởng tổng tỷ lệ 28,5%

Ngày 18/6 đến đây CTCP Chứng khoán Thiên Việt (mã chứng khoán TVS) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, bằng cũ rích phiếu và chia cổ hủ phiếu thưởng tổng tỷ lệ 28,5%, trong đó trả cổ hủ tức bằng tiền tỷ lệ 5%, trả cũ kĩ tức bằng cũ kĩ phiếu tỷ trọng 20% và phát hành cũ rích phiếu thưởng tỷ lệ 3,5%.

Như vậy, ngoài số cũ rích tức bằng tiền, Chứng khoán Thiên Việt sẽ sản xuất khoảng 14,92 triệu cổ phiếu mới trả cũ rích tức và chia thưởng cho cổ đông tổng tỷ lệ 23,5%. Trị giá phát hành theo mệnh giá hơn 149 tỷ đồng.

Dự định sau phát triển Chứng khoán Thiên Việt sẽ tăng vốn nhân tố lệ trong khoảng hơn 635 tỷ đồng hiện thời lên trên 784 tỷ đồng.

Không chỉ phát hành cũ rích phiếu trả cũ rích tức, cũ kĩ phiếu thưởng, mà trước đó ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Chứng khoán Thiên Việt công ty cuối tháng 4/2019 vừa mới đây còn duyệt hàng loạt phương án tăng vốn nhân tố lệ khác.

Cụ thể Chứng khoán Thiên Việt dự kiến tạo ra 1,8 triệu cổ hủ phiếu ESOP theo chương trình chọn cho người công lao trong công ti với giá phát hành 10.000 đồng/cổ lỗ phiếu. Nguồn vốn phát triển lấy từ quỹ khen thưởng phúc lợi. Thời điểm sản xuất dự định chia khiến 2 đợt.

Trong khi Chứng khoán Thiên Việt còn dự định tạo ra lẻ tẻ 10 triệu cổ lỗ phiếu chào bán cho các nhà đầu tư với giá chào bán do HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm chào bán. Số tiền thu được để tăng nguồn vốn hoạt động cho công ty và phục vụ được nhân tố kiện khiến cho thành viên trả tiền bù trừ trực tiếp cho hoạt động buôn bán phái sinh.

Trong khi đó Chứng khoán Thiên Việt còn duyệt y cách thức sản xuất 10 triệu cổ lỗ phiếu chào bán cho cổ lỗ đông hiện hữu tăng vốn vấn đề lệ. Giá chào bán do HĐQT quyết định.

Năm 2018 Chứng khoán Thiên Việt đạt 486 tỷ đồng thu nhập hoạt động, tăng 18% so với năm trước đó. Tất nhiên do chi tiêu tài chính tăng nhanh nên lợi nhuận sau thuế giảm 16%, còn gần 141 tỷ đồng. EPS đạt 2.290 đồng/cổ phiếu.

Nam Hà

Theo InfoNet


Xem nhiều hơn: mua nha

0 nhận xét:

Đăng nhận xét