Thứ Ba, 11 tháng 6, 2019

Cận cảnh nhà cửa 2700 tỉ bỏ hoang phổ biến năm vừa được Vicem xin bán

Hiện Vicem đang thực hiện cũ rích phần hóa công ti mẹ và các công ti con. Về tình hình đóng hộp của Vicem, công bố nguồn vốn năm 2018 ghi kiếm được tổng doanh thu đạt 1.691 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.052 tỉ đồng, nộp ngân sách khoảng 703 tỉ đồng.

Ngoài ra tình hình nguồn vốn công ti mẹ ổn định thì các công ty con của Vicem đang thua lỗ nghìn tỉ, chạm chán nhiều khó khăn và mất an toàn về vốn đầu tư.

Cụ thể, Công ty ximăng Vicem Tam Điệp lỗ lũy kế đến cuối năm 2018 khoảng 1.103 tỉ đồng, thuộc diện mất bình an về vốn đầu tư.

Gần giống, hai tổ chức kinh doanh con khác là Ximăng Hạ Long và Ximăng Sông Thao cũng có hệ số nợ phải trả lớn hơn 3 lần vốn chủ sở hữu, thuộc diện mất bình yên về nguồn vốn.

Trong đó, Ximăng Hạ Long lỗ lũy kế đến hết 2018 khoảng 3.580 tỉ đồng, Ximăng Sông Thao lỗ lũy kế 410 tỉ đồng.


Xem tại: mua nha

0 nhận xét:

Đăng nhận xét