Follow on FaceBook

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2019

Cách thức tính thuế giá trị ngày càng tăng khi thuê lại đất | MuaBanNhaDat

Câu hỏi về việc tính thuế giá trị ngày càng tăng trong khoảng bạn đọc như sau:

“Nhà nước cho Tổ chức kinh doanh của tôi (Hà Nội) thuê 64.000m2 đất trong thời hạn 50 năm với giá 1.100.000 đồng/m2. Tiền thuê đất được thu 1 lần để đầu cơ hạ tầng khu công nghiệp cho việc thi hành công trình. Tổ chức kinh doanh được miễn, giảm tiền thuê đất trong thời điểm 15 năm. Khi hoàn thành việc đầu cơ xây dựng hạ tầng, Công ti đã ký phù hợp đồng cho chủ đầu tư khác thuê lại 20.000m2 diện tích đất với giá 5.500.000 đồng/m2 (đã có thuế trị giá ngày càng tăng) trong thời điểm 50 năm.

Vậy hóa đơn giá trị ngày càng tăng khi Công ty cho thuê lại đất sẽ được viết như thế nào?”

Tư vấn:

Giá tính thuế đã được luật pháp tại Khoản 3, Điều 4 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ. Chi tiết:

“3. Đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS, giá tính thuế giá trị tăng thêm là giá chuyển nhượng bất động sản trừ (-) giá đất được trừ để tính thuế trị giá tăng thêm.

a) Giá đất được trừ để tính thuế giá trị tăng thêm được luật pháp chi tiết như sau:

- Trường thích hợp thuê đất để xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng, xây đắp nhà để bán, giá đất được trừ để tính thuế giá trị ngày càng tăng là tiền thuê đất phải nộp ngân sách Nhà nước (không bao gồm tiền thuê đất được miễn, giảm) và chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của luật pháp”.

Tại Khoản 10, Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Bộ Tài chính cũng đã hướng dẫn giá tính thuế chi tiết:

“10. Đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, giá tính thuế là giá chuyển nhượng BĐS trừ (-) giá đất được trừ để tính thuế trị giá gia tăng.

a.3) Trường hợp thuê đất để đầu cơ hạ tầng hạ tầng để cho thuê, xây đắp nhà để bán, giá đất được trừ để tính thuế trị giá ngày càng tăng là tiền thuê đất phải nộp ngân sách Nhà nước (không bao gồm tiền thuê đất được miễn, giảm) và chi phí bồi hoàn, giải phóng mặt bằng theo pháp luật qui định. Riêng trường hợp thuê đất xây đắp nhà để bán, kể trong khoảng ngày 01/7/2014 chấp hành theo luật pháp tại Luật Đất đai năm 2013.

cach tinh thue gia tri gia tang khi thue lai dat

Chẳng hạn: Tổ chức kinh doanh cổ hủ phần VN-KR có ngành nghề nghề kinh doanh đầu tư, kinh doanh cơ sở chế biến kĩ nghệ và dịch vụ. Công ti được Nhà nước cho thuê đất, thu tiền thuê đất 1 lần để đầu cơ xây đắp cơ sở khu kĩ nghệ để chấp hành dự án; thời hạn thuê đất là 50 năm. Diện tích đất thuê là 300.000m2, giá thu tiền thuê đất nộp một lần cho cả thời gian thuê là 82.000 đồng/m2. Tổng số tiền thuê đất phải nộp là 24,6 tỷ đồng. Tổ chức kinh doanh không được miễn, giảm tiền thuê đất. Sau khi đầu tư xây đắp cơ sở vật chất, Tổ chức kinh doanh ký phù hợp đồng cho chủ đầu tư thuê lại với thời gian thuê là 30 năm, diện tích đất cho thuê là 16.500m2, đơn giá cho thuê tại thời gian ký thích hợp đồng là 650.000 đồng/m2 cho cả thời điểm thuê, giá đã bao gồm thuế giá trị ngày càng tăng.

Giá đã có thuế trị giá ngày càng tăng đối với tiền thu trong khoảng cho thuê cơ sở vật chất trong cả thời gian cho thuê (30 năm) đối với Tổ chức kinh doanh cũ kĩ phần VN-KR cho chủ đầu tư thuê được xác định là:

16.500m2 x (650.000 - (82.000 đồng/m2: 50 năm x 30 năm)) = 9,9132 tỷ đồng

Giá chưa có thuế trị giá ngày càng tăng được xác định là: 9,9132 / 1 + 10% = 9,012 tỷ đồng.

Thuế giá trị tăng thêm là: 9,012 x 10% = 0,9012 tỷ đồng”.

Căn cứ theo chỉ dẫn như trên cùng tình hình thực tại, Công ti liên hệ với Cục Thuế TP. Hà Nội để được chỉ dẫn chấp hành chi tiết.

MuaBanNhaDat theo TBKD


Xem thêm: mua dat

0 nhận xét:

Đăng nhận xét