Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2019

Bắc Ninh đang thực tế mục tiêu thành thị trấn trực thuộc Trung ương

TP Bắc Ninh đã đạt cạn kiệt các chuẩn thành phố loại I...

Ngày 4/4/2019, Đoàn công việc Cục tạo ra thị trấn (Bộ Xây dựng) đã đi thăm dò thực tại tình hình sản xuất thành phố đô thị Bắc Ninh.

Tại buổi làm cho việc này, đoàn công tác cho nhân thức việc xây dựng 3 thị trấn Hòa Long, Nam Sơn, Kim Chân của TP Bắc Ninh là nhiệm vụ chính trị cần thiết nhằm đẩy vận tốc thị trấn hóa của toàn tỉnh giấc đạt trên 40% trong năm 2019; góp phần đưa Bắc Ninh biến thành thị trấn trực thuộc Trung ương vào năm 2022.

Theo báo cáo mới nhất của UBND tỉnh giấc Bắc Ninh, tính đến bốn tuần 6/2019, cả 3 xã Nam Sơn, Kim Chân, Hòa Long đều đạt được 12 tiêu chuẩn đối với thị trấn thuộc thành phố thành phố loại I. Lúc trước, TP Bắc Ninh cũng đã được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh tại Quyết định số 2088 ngày 25/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Tại thời điểm đó, Bắc Ninh có 16 phường, 3 thị trấn, thì nay con số đã là 19/19 phố.

Về thu nhập, năm 2018, thu ngân sách trên địa bàn đô thị đạt hơn 2.600 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 156,4 triệu đồng/người/năm. Về dân số, tính đến bốn tuần 12/2018, dân số quy đổi toàn thành phố đô thị của TP Bắc Ninh là hơn 520.000 người; mật độ dân số đạt 6.302 người/km2. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp chiếm đoạt 90,93%.

Còn giả dụ đánh giá 5 chỉ tiêu thành phố loại I về tình trạng sản xuất đô thị TP Bắc Ninh sau khi mở mang khu vực nội đô theo Nghị quyết 1210 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại thành phố, TP Bắc Ninh đã đạt 90,88/100 điểm.

Bắc Ninh đang hiện thực mục tiêu thành thành phố trực thuộc Trung ương - Ảnh 1.
Ngã sáu TP Bắc Ninh...

Nhưng vẫn còn phổ thông khó khăn...

Theo pháp luật về tiêu chuẩn TP trực thuộc Trung ương tại Quyết nghị số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn công ty hành chính và phân loại tổ chức hành chính, để tỉnh Bắc Ninh trở thành TP trực thuộc Trung ương, toàn tỉnh Bắc Ninh phải được phân loại đạt tiêu chí thành phố loại đặc biệt hoặc đô thị loại I.

Hình như đó, toàn tỉnh Bắc Ninh đang có tổng số 8 đô thị gồm: 1 đô thị loại I (TP Bắc Ninh), 1 thành phố loại III (thị xã Trong khoảng Sơn được upgrade trong khoảng 04 tuần 10/2018), 6 đô thị loại V. Theo phương thức đề nghị tại đề án, dự kiến TP Bắc Ninh trực thuộc Trung ương sẽ có 5 thị xã, 3 huyện. Khu vực nội thị gồm 5 quận dự kiến gồm: TP Bắc Ninh, thị phường Từ Sơn, huyện Tiên Du, quận Im Phong và huyện Quế Võ.

Hiện TP Bắc Ninh hiện đã được thừa nhận thành phố loại I; Thị phường Từ Sơn đã biến thành đô thị loại III; khi mà các thị xã: Tiên Du, Yên Phong, Quế Võ mới đang có 1 thị trấn quận lỵ là thị trấn loại V (sẽ nâng lên loại IV trong mai sau).

Bắc Ninh đang hiện thực mục tiêu thành thành phố trực thuộc Trung ương - Ảnh 2.
Dĩ nhiên, các khu vực dự định trở thành nội thị còn lại ngoài TP Bắc Ninh, tiêu chuẩn hạ tầng hạ tầng thị trấn còn thấp hơn toàn bộ so với đòi hỏi.

Mục tiêu là vậy, kết thúc cơ sở cơ sở thành phố của các đô thị trong tỉnh Bắc Ninh còn yếu, chả hạn mật độ tuyến phố liên lạc thấp (mới đạt 8,3km/km2 tại TP Bắc Ninh, trong khi tiêu chuẩn luật pháp đối với thị trấn loại I là > 10km/km2). Đối với các khu vực dự kiến trở thành nội thị còn lại, tiêu chuẩn này còn thấp hơn đầy đủ...

Tuy nhiên, tại buổi làm việc của Chính phủ với chỉ huy tỉnh Bắc Ninh hồi bốn tuần 1/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chú ý, phê ưng chuẩn đề án xây dựng thức giấc Bắc Ninh trở thành đô thị trực thuộc Trung ương tham gia năm 2022. Và trong 5 tiêu chuẩn của đô thị trực thuộc Trung ương, Bắc Ninh đã đạt 2 tiêu chuẩn đó là: Quy mô thiên nhiên và cơ cấu, trình độ phát triển kinh tế - xã hội.

Chi tiết, chấm dứt năm 2018, Bắc Ninh có đến 16 chỉ tiêu kinh tế - xã hội nằm trong hàng ngũ dẫn đầu cả nước. Trong đó nổi trội là giá trị chế biến công nghiệp đạt 1 triệu 136 nghìn tỷ đồng, choán 13,2% cả nước. Trị giá xuất khẩu đứng thứ 2 (đạt 34,85 tỷ USD), chiếm hữu 14,7% cả nước. Quy mô kinh tế đứng thứ 7 và chiếm 3,4% cả nước. Thu ngân sách đạt 28.104 tỷ đồng, đứng thứ 9 cả nước.

3 tiêu chuẩn Bắc Ninh hiện tại chưa đạt nhưng dự kiến đến năm 2022 thức giấc sẽ thực hiện được gồm: Quy mô dân số từ 1,5 triệu người trở lên; số công ty hành chính cấp quận trực thuộc có trong khoảng 11 tổ chức trở lên và tỷ lệ số huyện trên tổng số tổ chức hành chính cấp quận đạt 60% trở lên đã được công nhận là đô thị loại khác lạ...

Tương tự, nhường như trong 4 năm (2019-2022) 3 tiêu chí còn lại đang được Bắc Ninh tăng tốc cho mục tiêu của bản thân mình.

Theo Nam Phương

Infonet


Đọc thêm: dịch vụ bất động sản

0 nhận xét:

Đăng nhận xét