Follow on FaceBook

Thứ Ba, 18 tháng 6, 2019

Đất Xanh (DXG) tiếp tục vận động 400 tỷ đồng qua trái phiếu

Tổ chức Đất Xanh vừa phê duyệt việc phát triển đơn nhất 400 trái phiếu với mệnh giá 1 triệu đồng/tổ chức. Giá trị phát hành tối đa 400 tỷ đồng, dự kiến chấp hành trong quý 2-4/2019, kỳ hạn tối đa 24 tháng kể trong khoảng ngày phát hành.

DXG sẽ uỷ quyền cho ông Hà Đức Hiếu - Quyền Phó Tổng Giám đốc - quyết định sao cho phù hợp với các qui định pháp luật về trái phiếu. Giá tạo ra dự định 100% mệnh giá, lãi suất tối đa không quá 12%/năm, kỳ tính lãi 6 tháng/lần. Tài sản đảm bảo là các cũ rích phần đang lưu hành của Đất Xanh Miền Trung - thuộc sở hữu DXG, và bất cứ tài sản đảm bảo bổ sung nào khác để giá trị của nả bảo đảm luôn ít ra 150% tổng trị giá phát hành theo dự định.

Mục đích phát triển nhằm vận động vốn sắm quỹ đất, dự án, tổ chức kinh doanh sở hữu công trình, tăng quy mô vón cho hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động. Nguồn trả tiền gốc và lợi nhuận sẽ lấy từ (1) tiền mặt tại thời điểm thanh toán, (2) dòng tiền từ hoạt động sản xuất SP và (3) các nguồn hợp lí khác.

Gần đây, DXG vừa hoàn tất sản xuất 234 tỷ trái khoán biến đổi không của cải đảm bảo, với cơ chế ghi sổ, kỳ hạn 5 năm. Lãi suất tạo ra thực tiễn 7%/năm, trái chủ là Cty TNHH Đầu cơ và Chứng khoán KIS (được phó thác bởi ASAM Việt Nam Mezzanine Bond Balanced Hedge Fund 1).

Mặt khác, Tổ chức Đất Xanh cũng vừa chuẩn y quyết nghị HĐQT về việc tái cấu trúc các mảng kinh doanh, gồm 4 mảng hoạt động chính: Phục vụ bất động sản, Đầu cơ phát triển dự án BĐS, BĐS Khu công nghệ và Xây đắp & Vật liệu xây dụng. Theo Công ty, cấu trúc mỗi mảng  hoạt động chuyên biệt vào một công ty con nhằm chuyên môn hoá cho mỗi mảng, để tập trung nguồn lực phát hành.

Lịch trình thực hiện tái cấu trúc dự định khởi đầu từ quý 2/2019.

Tri Túc

Theo Trí thức trẻ


Đọc thêm: dịch vụ bất động sản

0 nhận xét:

Đăng nhận xét