Follow on FaceBook

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2019

141 chỉ đạo, quản lý Tổng cục Thuế chưa đáp ứng tiêu chuẩn quy định

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông báo số 297/TB-TTBNV kết luận thanh tra tại Tổng cục Thuế và 17 tổ chức thuộc, trực thuộc Tổng cục Thuế về điều hành biên chế giễu công chức, số lượng người làm cho việc trong các tổ chức tương lai công lập; bổ dụng công chức, viên chức chỉ đạo, quản lý; nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành quả lý tưởng trong chấp hành nhiệm vụ đối với công chức; số lượng cấp phó; điều hành hồ sơ công chức, viên chức và ký hợp đồng công lao khiến công tác chuyên môn nghiệp vụ giai đoạn từ ngày 01/01/2015 tới ngày 31/8/2018.

141 lãnh đạo, quản lý Tổng cục Thuế chưa đáp ứng tiêu chuẩn quy định - Ảnh 1.

Theo kết luận, qua rà soát còn 141 công chức giữ chức vụ chỉ huy, quản lý chưa đáp ứng một hoặc vài điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức vụ hiện giữ theo quy định của Bộ Nguồn vốn và Tổng cục Thuế: Thiếu chứng chỉ tẩm bổ điều hành Nhà nước, chứng chỉ ngoại ngữ, bằng trung cấp lý luận chính trị, chứng chỉ bồi bổ nghiệp vụ đối với ngạch hiện giữ hoặc chứng chỉ bồi bổ kĩ năng quản lý lãnh đạo cấp phòng, chi cục…

Có 4 trường hợp quá tuổi bổ dụng lần đầu; 8 trường thích hợp chỉ đạo, quản lý cấp phòng, chi cục nhưng giữ ngạch cán sự hoặc tương đương; 2 trường thích hợp được kết nạp năm 2011, 2012 chưa chấp hành vừa đủ trật tự tuyển dụng công chức theo pháp luật của Luật Cán bộ, công chức.

Về lớp lang giấy tờ bổ dụng nguồn nhân sự tại chỗ, giấy má không có văn phiên bản buộc phải phê duyệt chủ trương của đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm; vài biên bạn dạng họp tại Vụ, Cục, Chi cục chưa bộc lộ toàn diện nội dung theo chỉ dẫn của Bộ Tài chính.

Vài giấy tờ bổ dụng nguồn nhân lực từ nơi khác, không có tài liệu biểu thị việc gặp người dự định bổ dụng để mua bán đòi hỏi công việc, ý định bổ nhiệm; làm việc với nơi đi, nơi đến; gửi văn bản lấy ý kiến của đơn vị nơi công chức đang công tác; gửi văn bạn dạng lấy quan điểm của đơn vị dự kiến cắt cử công việc.

Một số thủ tục bổ dụng lại, không có tài liệu biểu thị việc Thủ trưởng doanh nghiệp dùng trực hấp thu xét, đề xuất việc bổ dụng lại hay không bổ nhiệm lại…

Về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tựu xuất sắc trong chấp hành nhiệm vụ đối với công chức, trật tự, đối tượng, vấn đề kiện, tiêu chuẩn, tỷ lệ xét nâng lương trước thời hạn do lập thắng lợi xuất sắc đối với công chức của Tổng cục Thuế và các tổ chức được thi hành theo qui định, đảm bảo yếu tố kiện về thành công và tỷ lệ không vượt quá 10% tổng số công chức, người công sức trong danh sách trả lương. Tất nhiên, Hội đồng nâng bậc lương trước thời hạn của 1 doanh nghiệp có số lượng thành viên chưa đúng pháp luật.

Về số lượng cấp phó của chủ tịch tại các cơ quan, doanh nghiệp có từ 1 đến 3 người. Tới thời gian hiện nay còn 1 phòng của Cục Thuế có số lượng cấp phó vượt 1 người nhưng có 1 phó phụ trách phòng.

Trên cơ sở vật chất đó, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế chỉ đạo chấp hành đúng, hoàn toản các quy định pháp luật về điều hành biên giễu cợt; số lượng người làm việc trong các tổ chức sự nghiệp, bổ nhiệm công chức, nhân viên, chỉ huy, điều hành; nâng lương trước thời hạn do lập thành công hoàn hảo trong thực hiện nhiệm vụ; số lượng cấp phó và điều hành hồ sơ công chức, nhân viên.

Kiểm tra các văn bản pháp luật, hướng dẫn thi hành về công việc sử dụng và quản lý công chức, nhân viên để kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung, thay thế cho thích hợp với pháp luật của Đảng, qui định của Nhà nước và tập đoàn điều hành cấp trên.

Nhiều lần thi hành việc tuyển dụng công chức; song song, để ý, bình chọn lại việc chưa dùng hết số biên chế nhạo công chức được giao, báo cáo cấp có thẩm quyền nhân tố chỉnh cho phù hợp; bảo đảm thi hành chế độ tinh giản biên chế nhạo trong các tổ chức hành chính, công ty sự nghiệp công lập theo đúng chỉ tiêu ý tưởnrg và pháp luật của qui định.

Hình như đó, lãnh đạo các tổ chức, tổ chức kiểm tra, cử công chức, viên chức còn thiếu tiêu chuẩn bổ nhiệm chỉ huy, quản lý về lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng chỉ huy, quản lý, bồi bổ nghiệp vụ… đi huấn luyện, bồi dưỡng, bảo đảm tới hết năm 2019 phải hoàn thành, phục vụ đủ tiêu chuẩn theo pháp luật; không xem xét bổ nhậm lại hoặc miễn nhiệm chức danh chỉ đạo, điều hành đối với các trường hợp sau thời hạn vẫn không phục vụ yêu cầu. Báo cáo Bộ Tài chính sớm đơn vị thi nâng ngạch công chức từ ngạch cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương cho các công chức lĩnh vực Thuế…

Đối với 8 trường phù hợp được bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý cấp Phòng, Chi cục hiện giữ ngạch cán sự và tương đương, tới hết năm 2019 nếu không được bổ nhậm vào ngạch chuyên viên và tương đương thì chỉ huy thu hồi quyết định bổ nhậm chức phận lãnh đạo, điều hành. Đối với 2 trường hợp giữ chức phận chỉ huy, quản lý nhưng chưa thực hiện toàn diện quy trình tuyển nhân viên công chức theo qui định của Luật Cán bộ, công chức, đề xuất Tổng cục Thuế kiểm tra thi hành theo đúng Lên tiếng Kết luận số 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị và Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019 của Ban Bí thơ.

Trong khi, kiểm tra, huỷ bỏ, hủy bỏ, thu hồi các quyết định không đúng, không phù hợp, có sai phép về điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm các chức danh chỉ đạo, quản lý các cấp trong khoảng bốn tuần 6/2012 tới nay…

Bên cạnh đó, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, công ty, cá nhân có can hệ tới những sống sót, hạn chế để có hình thức xử lý phù hợp và có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế nhạo đã nêu trong Kết luận này. Tăng mạnh công việc rà soát, giám sát, chỉ dẫn việc thực hiện quy định của pháp luật về công việc đơn vị cán bộ nhằm kịp thời nhận thấy, giải quyết những khuyết điểm…

Theo Minh Thư

Infonet


Đọc thêm: bat dong san

0 nhận xét:

Đăng nhận xét