Follow on FaceBook

Thứ Tư, 12 tháng 6, 2019

11 triệu người hưởng tiền ngân sách, giảm 40 ngàn vẫn quá bừa bãi - VietNamNet

Số lượng người hưởng lương, phụ cấp trong khoảng ngân sách khoảng 11 triệu người, bao gồm cả các đối tượng chính sách.

Tinh giản 40 nghìn người

Số lượng người hưởng lương, phụ cấp trong khoảng ngân sách khoảng 11 triệu người, bao gồm cả các đối tượng chính sách. chậm triển khai là con số chính thức được cung cấp tại Hội nghị “Chính phủ và Chính quyền địa phương” do Bộ Nội vụ doanh nghiệp ngày 28/8/2018 (cập nhật đến bốn tuần 3/2018).

Bộ máy rườm rũ, chi ngân sách để nuôi bộ máy choán tỷ lệ lớn... là những vấn đề được đặt ra từ lâu. Vậy nên, thời gian qua, phổ quát bộ lĩnh vực địa phương đã bắt đầu bố trí, doanh nghiệp lại bộ máy theo hướng tinh gọn hơn.

Công bố thực hiện dành dụm chống tiêu hao của Chính phủ cho thấy, một số bộ, địa phương đã giải quyết được kết quả về rà soát, bố trí lại đơn vị bộ máy trong năm 2018, như: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Vốn đầu tư, thức giấc Long An, tỉnh Kiên Giang, thức giấc Bắc Ninh,...

11 triệu người hưởng tiền ngân sách, giảm 40 ngàn vẫn quá cồng kềnh
Chi ngân sách cho bộ máy còn rất lớn.

Đơn cử, Bộ Công an đã giảm 6 Tổng cục, 55 doanh nghiệp cấp cục, 20 doanh nghiệp Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thức giấc, thị trấn trực thuộc Trung ương và giảm 819 doanh nghiệp cấp phòng (trong đó, cơ quan Bộ giảm 287 phòng; Công an địa phương giảm 532 phòng).

Về nhóm cán bộ, ở công ty Bộ Công an giảm 35 chỉ huy cấp Tổng cục, 55 Cục trưởng và tương đương, 287 Trưởng phòng và tương đương. Ở công an địa phương giảm 14 Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh, thị trấn; 174 Trưởng phòng và tương đương; 524 Đội trưởng và tương đương.

Còn Long An, sau bố trí cũng đã giảm 95 manh mối tổ chức trực thuộc các sở, lĩnh vực, quận; giảm 84 chỉ đạo điều hành (49 cấp trưởng và 35 cấp phó); giảm 192 mối manh công ty tương lai công lập trên toàn thức giấc và giảm 175 chỉ huy quản lý tại các đơn vị này (128 cấp trưởng và 47 cấp phó).

Can dự đến việc tinh giản biên dè bỉu, lên tiếng của Bộ Nội vụ ngày 24/12/2018 về tình hình thi hành công tác canh tân hành chính năm 2018 cho thấy: Kết quả tinh giản biên dè bỉu, tính trong khoảng năm 2015 đến ngày 15/10/2018, tổng số biên chế cả nước đã được tinh giảm là 40.500 người. Trong số đó, choán phần nhiều vẫn là người hưởng chính sách về hưu trước tuổi với 34.948 người (chiếm gần 86,3%).

Thế nhưng, xem xét kỹ hơn sau con số thông báo đó, Ủy ban Nguồn vốn ngân sách của Quốc hội thấy rằng: Việc tinh giản biên chế các tổ chức hành chính nhà nước, đẩy mạnh tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập để giảm chi ngân sách còn bất cập, cụ thể: Bộ máy nhà nước còn lồng bồng, số người hưởng lương, phụ cấp trong khoảng ngân sách còn phổ biến.

“Qua giám sát cho thấy, việc tinh giản biên chế nhạo có nơi chưa gắn với cơ cấu lại cán bộ, công chức, nhân viên mà giảm mang tính cơ học”, Ủy ban Nguồn vốn ngân sách đánh giá. “Còn một số tập đoàn hành chính nhà nước được hưởng cơ chế tự chủ vốn đầu tư như các công ty tương lai công lập là chưa phù hợp”.

Sửa luật có giảm được người hưởng lương?

Để bộ máy tinh gọn hơn, Quốc hội đang thảo luận dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một vài điều của Luật Công ty Chính phủ và Luật Công ty chính quyền địa phương. Dự thảo Luật nhằm đưa ra các qui định để thực hiện Quyết nghị số 18-NQ/TW của Đảng, ý tưởnrg 07 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

11 triệu người hưởng tiền ngân sách, giảm 40 ngàn vẫn quá cồng kềnh
Giảm số lượng chỉ huy đang nhận phổ biến quan điểm khác nhau.

Một trong những điểm nổi trội của dự thảo Luật là Chính phủ bắt buộc luật pháp khung số lượng công ty chuyên ngành thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và tiêu chí thành lập, số lượng biên chế tối thiểu, số lượng lãnh đạo cấp phó tối đa. Dự thảo giao Chính phủ quy định sườn số lượng cơ quan chuyên ngành thuộc UBND cấp tỉnh, huyện (sở lĩnh vực, phòng ban).

Bộ Nội vụ nghĩ rằng việc này được chấp hành trên tinh thần bảo đảm số biên chế tối thiểu cần thiết của một tổ chức để khắc phục tình trạng manh mún trong tổ chức và hiện trạng “số lượng chỉ đạo phổ thông hơn số người không giữ chức phận lãnh đạo” như hiện nay.

Đương nhiên, rộng rãi nội dung của dự thảo vẫn nhận được các quan điểm trái chiều, nhất là việc giảm số lượng cán bộ chỉ huy.

Chi tiết, vấn đề làm các Đại biểu Quốc hội tranh biện rộng rãi là Chính phủ bắt buộc giảm số lượng Phó Chủ toạ HĐND cấp tỉnh, cấp thị xã và giảm số lượng Phó Trưởng ban chuyên trách của HĐND cấp tỉnh giấc

Ngay ngay thức thì, vấn đề này có nhì luồng quan niệm. Loại ý kiến thứ nhất buộc phải giảm số lượng lãnh đạo kể trên từ 2 người xuống còn 1 người. Loại quan niệm thứ nhì bắt buộc giữ nguyên số lượng 2 Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, không quá 2 Phó Trưởng ban chuyên trách của HĐND cấp tỉnh giấc như qui định của Luật Đơn vị chính quyền địa phương hiện hành.

Chính phủ hợp nhất với loại quan niệm thứ nhất, tức giảm số lượng Phó Chủ toạ HĐND cấp thức giấc, cấp thị xã và giảm số lượng Phó Trưởng ban chuyên trách của HĐND cấp thức giấc.

Song, khi thẩm tra dự thảo Luật này, Ủy ban Quy định của Quốc hội lại nghĩ là Chính cu lỉ cần có bình chọn ảnh hưởng thật kỹ đối với các vấn đề nêu trên để phục vụ yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng công tác chứ không chỉ nhằm chỉ tiêu giảm biên chế.

“Việc đánh giá tác động cần làm rõ nếu giảm số Phó Chủ toạ HĐND cấp tỉnh giấc, cấp huyện, số Phó Trưởng Ban chuyên trách của HĐND cấp tỉnh thì trên toàn quốc sẽ giảm được bao lăm biên chế giễu và số lượng cán bộ dôi dư này sẽ bố trí, bố trí vào vị trí công việc nào cho phù hợp; đồng thời, chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tăng lên hay giảm đi”, Ủy ban Qui định nêu ý kiến.

Bên cạnh đó, trên diễn đài Quốc hội, phổ thông ý kiến đã tỏ rõ sự không tán thành. Có ý kiến nghĩ rằng đi kèm với tinh giảm biên giễu cợt thì phải gắn với nâng cao chất lượng hoạt động.

“Giảm số lượng có khiến cho giảm chất lượng hoạt động của bộ máy không? Phải đánh giá cho được hiệu quả hoạt động thế nào, giảm có hiệu quả khi giảm số lượng không”, Đại biểu Tô Văn Tám (Kon Tum) nêu nhân tố.

Hà Duy


Xem tại: mua dat

0 nhận xét:

Đăng nhận xét