Follow on FaceBook

Thứ Năm, 23 tháng 5, 2019

VNG sắm bảo hiểm bổn phận với hạn mức 460 tỷ đồng cho ban chỉ đạo

CTCP VNG đã báo cáo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên với chiến lược kinh doanh 2019 dự đạt 5.627 tỷ thu nhập và 568 tỷ lợi nhuận sau thuế. Định hướng hoạt động thời điểm đến, VNG sẽ tiếp diễn phát triển các cấp nghề buôn bán theo hướng đa dạng hóa như sản phẩm Zalo và các vật phẩm truyền thông, dành đầu tiên sản xuất ZaloPay, hỗ trợ hoạt dộng đầu tư tham gia thương mại điện tử.

HĐQT cũng tiếp diễn lãnh đạo Ban Tổng Giám đốc dồn vào một chỗ triển khai các dự án đã đề ra, đẩy nhanh tiến độ xây đắp tòa tháp dự án VNG Campus, cùng lúc tìm kiếm, phát hành các dự án, thời cơ đầu cơ liên quan tới các item điểm mạnh về Zalo, ZaloPay và thương nghiệp điện tử.

Ví điện tử ZaloPay được bình chọn là cuộc chơi "đốt tiền" của VNG, được thực hiện phê duyệt tổ chức kinh doanh con là CTCP Zion khi chi tiêu cho đơn vị này liên tục tăng mạnh. Lên tiếng của VNG cho biết "lỗ tính thuế" của Zion tăng vọt trong khoảng mức 30-40 tỷ của năm 2016-2017 lên 177 tỷ đồng trong năm 2018.

Trong hoạt động kinh doanh, qua thực tại thấy rằng mỗi quyết định của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đều có tác động đến quyền và ích lợi của Công ti nói riêng, sự sản xuất nói chung, với mỗi quyết định đưa ra, các Thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đều phải đối diện với rộng rãi áp lực, đảm nhiệm trách nhiệm pháp lý trước cổ hủ đông, Công ty và quy định. Vì vậy, nhằm mục đích phòng giảm thiểu các rủi ro và tránh thiệt thòi có thể xảy ra, HĐQT trình cổ hủ đông hài lòng việc sắm bảo hiểm bổn phận cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, với tổng phí bảo hiểm tối đa 600 triệu tiền việt/năm cho hạn mức bảo hiểm 460 tỷ đồng/năm.

Kết thúc năm 2018, doanh thu 2018 của VNG đạt 4.317 tỷ đồng, tăng hơn 1% so với năm trước và chỉ bằng 86% so với ý tưởnrg năm là 5.000 tỷ đồng. Bên cạnh thu nhập đi ngang thì các chi phí của VNG lại tăng phi mã, đồng thời lỗ trong khoảng công ty câu kết tăng gấp đôi trong khoảng 122 tỷ lên 243 tỷ đồng. Khoản lỗ này cốt yếu đến từ công ty thương nghiệp điện tử Tiki với gần 254 tỷ đồng. Kết quả, lãi trước thuế sụt giảm đến 63% trong khoảng 1.158 tỷ xuống 433 tỷ đồng. VNG thậm chí đã lỗ trong quý 4.

Được nhân thức, VNG là một trong những cũ rích đông lớn nhất của Tiki với tỷ trọng sở hữu là 28,88%. Trong năm 2018, VNG rót thêm 122 tỷ đồng tham gia Tiki, nâng tổng giá trị đầu tư vào công ti này lên 506 tỷ đồng. Dù vậy đến cuối năm 2018, VNG đã ghi kiếm được lỗ 473 tỷ đồng trong khoảng khoản đầu cơ này. Đến cuối năm 2018, giá trị còn lại của khoản đầu cơ tham gia Tiki trên sổ sách của VNG chỉ là 33 tỷ đồng. Bước sang quý 1/2019, VNG đã ghi kiếm được lỗ tổng thể số tiền đầu cơ tham gia Tiki.

VNG mua bảo hiểm trách nhiệm với hạn mức 460 tỷ đồng cho ban lãnh đạo - Ảnh 2.

Tri Túc

Theo Trí thức trẻ


Xem thêm: dat xanh

0 nhận xét:

Đăng nhận xét