Thứ Ba, 21 tháng 5, 2019

Tổng cục Đường bộ báo cáo doanh thu các trạm BOT

Số liệu cho thấy, hiện Tổng cục Đường bộ quản lý 58 công trình BOT tuyến phố bộ đang hoạt động. Trong đó, tháng 1, các trạm thu phí thu hơn 1.205 tỷ đồng; bốn tuần 2 hơn 989 tỷ đồng; bốn tuần 3 hơn 1.184 tỷ đồng.

Lũy kết hết tháng 3/2019, các trạm thu phí BOT cả nước đã đã nhận được hơn 50.821 tỷ đồng.

Vừa qua, qua giám sát hoạt động thu phí một vài công trình, như trạm thu phí: Quốc lộ 5, Dầu Giây, Ninh Lộc, Cầu Bến Thủy, Tổng cục tuyến phố bộ đều đánh giá, các trạm thu phí chấp hành đúng qui định, số thu nhập thích hợp với thông báo đình kỳ gửi Bộ GTVT.

Theo kế hoạch, trong nửa đầu năm 2019, Tổng cục Trục đường bộ sẽ chấp hành giám sát hoạt động thu phí BOT các con phố bộ với 11 trạm thu phí, gồm: Phả Lại (QL18, Bắc Ninh); Tam Nông (Phú Thọ); cầu Thái Hà  (Thái Bình); Tiên Cựu (QL10, Hải Phòng), trạm QL38, QL14 (Tuyến phố Hồ Chí Minh) qua Đắc Nông và Đắc Lắk, Cầu Rạch Miễu, cầu Cũ rích Cừu, cầu Mỹ Lợi, và trạm QL1 Bình Thuận.

Thành phần đoàn giám sát gồn lãnh đạo các Cục điều hành đường bộ, đại diện Tổng cục Con đường bộ, Cục Thuế các tỉnh có trạm thu phí, Cục An toàn kinh tế, Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ Công an).


Theo Lê Hữu Việt

Tiền phong


Xem tại: dat xanh

0 nhận xét:

Đăng nhận xét