Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2019

Tổng Bí thơ, Chủ toạ nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương

Sáng 18/5, sau hơn 2 ngày khiến việc, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã họp phiên bế mạc.

Tổng Bí thơ, Chủ toạ nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân quản lý phiên bế mạc.

Phát biểu tại phiên bế mạc, Tổng Bí thư, Chủ toạ nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao sự sẵn sàng của các Tiểu ban chuẩn bị cho ĐH Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo Tổng Bí thơ, Chủ toạ nước, Trung ương tán đồng về căn bản với dự thảo đề cương các Thông báo, trong đó có các yếu tố về chủ đề, tiêu đề, phương châm, lối suy nghĩ lãnh đạo, kết cấu và vài yếu tố trọng tâm cần xin quan điểm trong quá trình xây dựng các văn kiện.

Đồng thời, ông yêu cầu các Tiểu ban khẩn trương hoàn thiện các đề cương, đảm bảo sự hợp nhất giữa các Lên tiếng, nhất là về chủ đề, ý kiến, tư tưởng lãnh đạo và chỉ tiêu tổng quát; trình bày gọn gàng, súc tích, rõ ràng, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương - Ảnh 1.

Quang quẻ cảnh Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 10. Ảnh: Trí Dũng.

Ông nói, Trung ương khác biệt thể hiện sự quan trọng, Công bố chính trị, Báo cáo kinh tế - phố hội và các công bố chuyên đề phải đích thực xứng tầm trình Đại hội, biểu thị được ý chí và sức mạnh vươn lên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thời kỳ phát hành mới với những thời cơ, dễ dãi và gian truân, thử thách mới đan xen.

Cùng với đó, xác định đúng đắn những chủ trương, xác định phương hướng và các quyết sách lớn bảo đảm chấp hành chiến thắng tương lai tiếp diễn tăng mạnh đổi mới đầy đủ, đồng bộ, xây dựng, tạo ra quốc gia, kiểm soát an ninh Quốc gia trong 5, 10 năm đến (100 năm xây đắp Đảng) và góc nhìn tới năm 2045 (100 năm xây đắp nước).

Chủ tịch BCH Trung ương Đảng cũng nhấn mạnh, việc sẵn sàng các văn kiện trình Đại hội XIII phải tập trung khiến rõ và xử lý thật tốt các mối quan hệ lớn: Quan hệ giữa thay đổi, bất biến và sản xuất.

Giữa thay đổi kinh tế và thay đổi chính trị; giữa vâng lệnh các quy luật của kinh tế thị trường và đảm bảo xác định phương hướng phố hội chủ nghĩa; giữa tạo ra đội ngũ sản xuất và xây dựng, hoàn thiện quan hệ đóng hộp phường hội chủ nghĩa; giữa Nhà nước, thị trường và xã hội.

Giữa vững mạnh kinh tế và tạo ra văn hoá, chấp hành văn minh và vô tư thị trấn hội; giữa xây dựng và bảo vệ Non sông thị trấn hội chủ nghĩa; giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; giữa Đảng chỉ huy, Nhà nước quản lý và nhân dân khiến cho chủ...

Đặc biệt, cần đi sâu phân tích, bình chọn việc khai triển chấp hành các chỉ tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2016 - 2020, khiến rõ những kết quả đã làm được, hạn nhạo báng, yếu kém còn sống sót và cỗi nguồn, bài học trải nghiệm; dự báo tài năng chấp hành Cương lĩnh, mục tiêu Ý tưởnrg sản xuất tổ quốc đến năm 2030, tầm nhìn tới năm 2045...

Tổng Bí thơ, Chủ tịch nước chỉ rõ, Hội nghị đã bàn bạc dân chủ, cho quan điểm chỉ đạo đối với việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các ngành tiến đến Đại hội lần thứ XIII.

Trong đó, công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp uỷ phải thực hiện theo đúng Yếu tố lệ, quy dè bỉu, pháp luật của Đảng, chọn lựa, giới thiệu và bầu được những bè bạn thật sự xứng đáng, đủ tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

song song, lưu ý phát hiện, trưng bày những nhân tố mới có triển vọng, bảo đảm tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ cư dân tộc.

Ban Thi hành TƯ cũng giao Bộ Chính trị, sau Hội nghị này, nhanh chóng chỉ đạo sớm hoàn chỉnh và ban hành Chỉ thị để xác định phương hướng cho toàn Đảng sẵn sàng và tiến hành thành công Đại hội các ngành, góp phần cho thành công Đại hội XIII của Đảng.

Theo Hoàng Đan

Trí Thức Trẻ


Xem tại: gia dat saigon

0 nhận xét:

Đăng nhận xét