Follow on FaceBook

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2019

Sắp sơ tuyển chủ đầu tư Khu thành phố mới Ánh Dương tại Phú Lặng

Theo Sở Xây đắp tỉnh giấc Phú Yên ổn, Dự án Khu đô thị mới Ánh Dương có tổng chi tiêu chấp hành là 116,25 tỷ đồng. Quy mô dùng đất là khoảng 11,5 ha, tại thị trấn Chí Thanh, thị xã Tuy An.

Tiêu chí của Dự án là nhằm cụ thể hóa đồ án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch bình thường xây đắp thành phố Chí Thạnh đến năm 2025 được thông qua và thích hợp với quy hoạch tổng thể sản xuất kinh tế - thị trấn hội của địa phương.

Theo Minh Thông

Đấu thầu


Xem tại: dịch vụ nhà đất

0 nhận xét:

Đăng nhận xét