Follow on FaceBook

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2019

Lập hội đồng giám định nhân tố chỉnh các 2 tuyến metro tại Tp.HCM

Theo đó, ông Trần Quang quẻ Lâm, Giám đốc Sở GTVT TP, khiến cho chủ toạ Hội đồng giám định. Ông Nguyễn Văn Tám, Phó Giám đốc GTVT TP, làm phó chủ toạ thường trực. Thành viên Hội đồng đánh giá là đại diện của các sở/ngành nghề, địa phương.

Mỗi thành viên chịu nghĩa vụ chính về nội dung đánh giá thuộc chuyên ngành nghề, ngành nghề do doanh nghiệp chính mình quản lý. Trong đó, Sở GTVT được giao nhiệm vụ đại diện HĐTĐ để tổng hợp, công bố, trình UBND TP; đồng thời chịu nghĩa vụ chính đảm bảo tiến độ, hiệu quả và chất lượng của các dự án.

Sở Tư pháp có quan niệm thẩm định các yếu tố can dự đến việc vận dụng quy định, luật pháp của các nhà tài trợ trong quá trình chấp hành dự án và các vấn đề khác có can dự.

Lập hội đồng thẩm định điều chỉnh các 2 tuyến metro tại Tp.HCM - Ảnh 1.

UBND các thị xã/huyện có ý kiến thẩm định đối với các nội dung của dự án về các điều liên quan đến khuôn khổ quản lý của địa phương. Khác lạ là các nhân tố về sự phù hợp quy hoạch xây đắp, quản lý đất đai, bình an chơ vơ tự và ảnh hưởng môi trường đến địa phương, nhân tố đền bù, giải phóng mặt bằng...

Ban Điều hành trục đường sắt thành phố có nhiệm vụ cung cấp đầy đủ giấy tờ, tài liệu có liên quan và chấp hành việc bổ sung, biên tập hoặc giải trình các điều can hệ đến dự án trong công đoạn đánh giá. 

Chủ toạ Hội đồng đánh giá quyết định kiến tạo tổ giúp việc để giúp hội đồng trong giai đoạn thực hiện nhiệm vụ. Hoàn thành công việc đánh giá, hội đồng thông báo kết quả đánh giá công trình theo đúng luật pháp. Hội đồng được phép đòi hỏi chủ đầu tư, tổ chức trả lời dự án và các công ty liên quan cung ứng hồ sơ, tài liệu và đòi hỏi biên tập, bổ sung hoặc giải trình các yếu tố can dự tới công trình trong quá trình giám định.

Trước đây, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Liên lạc vận vận tải rà soát, thẩm định kỹ việc nhân tố chỉnh tổng mức đầu tư; Bộ Ý tưởnrg và Đầu tư sẵn sàng dự thảo Lên tiếng của Chính phủ trình Quốc hội về việc điều chỉnh tổng mức đầu cơ nhì công trình metro tuyến số 1 và số 2.

Hạ Vy

Theo Nhịp sống kinh tế


Đọc thêm: mua dat

0 nhận xét:

Đăng nhận xét