Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2019

Giải quyết chiếm hữu chéo trong lĩnh vực nhà băng đã đi đến đâu?

Lên tiếng gửi Quốc hội vừa qua của NHNN đã cập nhật về kết quả xủ lý trạng thái chiếm hữu chéo trong ngành ngân hàng.

Theo NHNN, nhằm tiếp diễn hạn dè bỉu, khắc phục tình trạng vi phạm sở hữu cổ hủ phần, chiếm hữu chéo, NHNN đã chấp hành vài biện pháp xử lý bao gồm các giải pháp chính sách và hoàn thành phạm vi pháp lý  (tại thời gian tháng 6/2012 có 56 cặp).

NHNN đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung Luật các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14, trong đó bổ sung các qui định nhằm xử lý triệt để trạng thái sở hữu chéo, hạn chế, ngăn đề phòng việc lạm dụng quyền quản trị, điều hành để phục vụ cho các lợi ích can hệ.

Cụ thể, mở mang khuôn khổ người liên quan dựa trên hạn độ rủi ro của mối quan hệ giữa những người này đối với hoạt động của các TCTD; bổ sung luật pháp không cho phép Chủ tịch HĐQT/ HĐTV, Tổng Giám đốc (Giám đốc) của các TCTD được đồng thời là Chủ toạ/thành viên HĐQT, Chủ toạ/thành viên HĐTV, Chủ toạ công ty, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và các chức danh tương đương của đơn vị khác.

song song, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, vấn đề kiện đối với các chức danh Chủ tịch HĐQT/HĐTV, thành viên HĐQT/HĐTV, thành viên Ban Giữ vững, Tổng giám đốc của các TCTD theo hướng chặt chẽ hơn. Sửa đổi, bổ sung luật pháp về giới hạn chiếm hữu cổ lỗ phần của cổ đông của TCTD cổ phần nhằm quần chúng hóa cũ rích đông của TCTD cổ hủ phần và hạn chế sự thao túng TCTD của các cổ đông; sửa đổi, bổ sung các qui định về góp vốn, tìm cũ rích phần của các TCTD.

Kết quả, các TCTD đã căn bản giải quyết, giải quyết được một vài vi phạm sở hữu cổ hủ phần, sở hữu chéo. Số cặp TCTD chiếm hữu chéo trực tiếp lẫn nhau về căn bản tới thời gian cuối 04 tuần 12/2018 đã khắc phục được hết (năm 2012:7 cặp).

Chiếm hữu cũ kĩ phần trực tiếp lẫn nhau giữa nhà băng và doanh nghiệp giảm, tới tháng 12/2018 còn lại 01 NHTMCP với 01 cặp chiếm hữu cổ phần lẫn nhau (tại thời điểm 04 tuần 6/2012 có 56 cặp). NHNN cho biết, cặp này là NHTMCP Á Châu và Công ty cồ phần BĐS Hòa Phát – Á Châu (tỷ trọng sở hữu của NHTMCP Á Châu tại Công ti CP BĐS Hòa Phát – Á Châu là 2,86% và ngược lại là 0,046%).

Ngọc Bích

Theo Trí thức trẻ


Có thể bạn quan tâm: mua dat

0 nhận xét:

Đăng nhận xét