Follow on FaceBook

Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2019

Chuyện lạ ở Bình Thuận: Tự tiện lập quy hoạch, tự vẽ thiết kế công trình rồi mang đi bán

Theo kết luận trên, công tác điều hành Nhà nước về quản lý đất đai, điều hành trơ trẽn tự xây dựng trên khu vực các xã Tiến Lợi, Thiện Nghiêp và Phong Nẫm, đô thị Phan Thiết từ đầu năm 2016 tới 04 tuần 9 năm 2018 còn có phổ thông hạn dè bỉu, sai phép như sau:

Có thể hiện tùy một thể trong việc lập, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất hàng năm của các thị trấn: Thiện Nghiệp, Phong Nẫm và Tiến Lợi không thích hợp với Quy hoạch sử dụng đất thành phố Phan Thiết thời kỳ 2011-2020 đã được UBND tỉnh giấc Bình Thuận phê duyệt y, dẫn đến các sai phép có hệ thống, như: Cho phép các hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích dùng đất trong khoảng đất nông nghiệp sang đất ở vùng quê có diện tích lớn (khoảng gần 1.000m2 trở lên) nhưng không thi hành việc đánh giá yếu tố kiện, nhu cầu sử dụng đất của hộ mái ấm, tư nhân, không đúng theo chiến lược dùng đất hàng năm của thị trấn Phan Thiết đã được UBND tỉnh giấc phê duyệt y.

Từ đó, các hộ mái nhà, tư nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở vùng quê, sau đó chấp hành giấy tờ thích hợp thửa, tách thửa, tự san lắp mặt bằng, đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng và phân lô bán nền đất ở nông thôn, đã và đang hiện ra các điểm dân cư tạo mới không đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn về xây dựng, chưa có quy hoạch chi tiết xây đắp, quy hoạch điểm cư dân vùng quê được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt y hoặc không phù hợp quy hoạch xây đắp vùng quê mới ở các thị trấn.

UBND TP Phan Thiết trong khoảng đầu năm 2016 tới tháng 9 năm 2018 có quyết định cho 139 thửa đất với tổng diện tích 176.815,8 m2 (năm 2016 diện tích 49.341,5 m2 , năm 2017 quy mô 73.008,5 m2 , năm 2018 diện tích 54.465,8m2) chuyển mục đích dùng đất trong khoảng đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, cây lâu năm sang đất ở vùng quê trên địa bàn phố Tiến Lợi, phường Thiện Nghiệp, xã Phong Nẫm không đúng quy hoạch, chiến lược dùng đất hàng năm đã được UBND thức giấc phê ưng chuẩn, làm trái các luật pháp của Nhà nước về quản lý đất đai (Nhân tố 52 Luật Đất đai năm 2013).

Cố tình, tùy một thể khiến trái các qui định của Nhà nước trong việc xác định khu vực, địa điểm thửa đất, mục đích dùng đất trước khi chuyển mục đích không đúng thực tế, không đúng quy định (xác định vị trí thửa đất trước khi chuyển mục đích, đổi mới, vấn đề chỉnh thông tin thất thường, luôn xác định thấp hơn quy định) gây thất thoát cho ngân sách nhà nước.

Chỉ với 5 cá nhân là ông Mai Văn Triệu, bà Nguyễn Thị Như Trang và ông Phạm Thông thường, ông Phạm Hòa Trung và ông Đặng Hồng Phong sau khi điều chỉnh tin tức để xác định nghĩa vụ vốn đầu tư về đất đai, do các tập đoàn tác dụng đô thị Phan Thiết xác định địa điểm thửa đất không đúng luật pháp. Chi cục Thuế đô thị Phan Thiết tính lại nộp tiền dùng đất với số tiền không ngang nhau phải nộp là 5.742.936.234 đồng (ví như việc chuẩn y chuyển mục đích dùng đất trên là đúng quy định quy định).

Sở Khoáng sản và Môi trường khi cho tách thửa đất ở vùng quê không kiểm tra việc UBND TP Phan Thiết cho phép chuyển mục đích dùng đất trong khoảng đất nông nghiệp sang đất ở vùng quê nên không phát hiện việc UBND TP Phan Thiết cho chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn trái pháp luật, dẫn tới các hộ gia đình, cá nhân lợi dụng việc tập đoàn có thẩm quyền cho tách thửa đất ở trên diện tích được chuyển mục đích sử dụng đất trái qui định;

Phân lô nền đất, chấp hành việc 14 chuyển nhượng quyền dùng đất ở vùng quê (nền đất ở) đầy đủ trên khu vực các phố Thiện Nghiệp, Phong Nẫm, Tiến Lợi. Các tư nhân chuyển nhượng đất ở nộp tiền dùng đất thấp hơn so với quy định, gây thiệt thòi cho ngân sách nhà nước.

Khác lạ, có trường thích hợp của ông Phạm Hòa Trung, ngụ tại Khu phố 6, phường Đức Long, đô thị Phan Thiết, mặc dầu ngày 12/02/2018, UBND TP Phan Thiết có văn phiên bản xác định địa điểm lô đất xin tách thửa của ông Trung nằm trong quy hoạch trồng cây kĩ nghệ, tạm thời chưa thống nhất cho tách thửa.

Nhưng chỉ sau 1 ngày (ngày 13/02/2018), Sở Tài nguyên và Không gian vẫn ký cho tách 11 thửa đất ở với diện tích 9.783,5 m2 và tới 04 tuần 3 năm 2018, Sở Khoáng sản và Môi trường tiếp tục ký cho tách thành 90 thửa đất ở (mỗi thửa 100 m2 trở lên) trên diện tích chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở vùng quê trái luật pháp, tạo yếu tố kiện, giúp sức để ông Trung chuyển nhượng hết các thửa đất ở nông thôn. Các hộ mái ấm, tư nhân được cho tách thửa trái quy định, phân lô bán nền đất thu lợi phi nghĩa, gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước.

Việc làm trái các qui định luật pháp nêu trên là sai phép có chuỗi hệ thống của các cơ quan có liên quan trong việc tham mưu cho chuyển mục đích sử dụng đất, xác định vị trí thửa đất, phiếu chuyển tin tức để xác định trách nhiệm tài chính về đất đai, tính nộp tiền chuyển mục đích dùng đất; tách thửa đất ở vùng quê (tham vấn cho chuyển mục đích sử dụng đất ngoài quy hoạch và chiến lược dùng đất hàng năm được cấp có thẩm quyền phê phê duyệt, xác định vị trí thửa đất không đúng thực tiễn, không đúng quy định, luôn thấp hơn quy định, phiếu chuyển tin tức để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai không hoàn toản nhưng vẫn tính tiền chuyển mục đích sử dụng đất, tính nộp tiền chuyển mục đích dùng đất cũng không đúng mực; cho tách thửa đất ở nông thôn).

Công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, dùng đất đai, điều hành lẻ loi tự xây dựng trên địa bàn còn buông lõng, xử lý các vi phạm trong dùng đất đai, chơ vơ tự xây dựng chưa nghiêm. Biểu hiện phổ biến điểm cư dân tạo mới trên địa bàn 3 thị trấn Thiện Nghiệp, phố Tiến Lợi, phố Phong Nẫm đã xây đắp con đường bêtông xi măng rộng 4m tới 5m trên đất nông nghiệp nối từ trục đường của phường vào điểm dân cư tạo mới và nối với các tuyến đường nội bộ điểm cư dân tạo mới bất hợp pháp, không đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn về xây đắp, không thích hợp quy hoạch xây dựng vùng quê mới ở các phường nhưng UBND thị trấn Phan Thiết, UBND các thị trấn không rà soát, xử lý các vi phạm theo luật pháp.

Việc UBND TP Phan Thiết cho chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, cây lâu năm sang đất ở vùng quê trái với các qui định pháp luật khiến phá vỡ quy hoạch dùng đất, quy hoạch xây đắp, quy hoạch xây đắp nông thôn mới trên địa bàn thị trấn Tiến Lợi, phường Thiện Nghiệp, xã Phong Nẫm, đô thị Phan Thiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt y.

Và với việc UBND TP Phan Thiết chuẩn y chuyển mục đích sử dụng đất đối với 139 thửa đất với tổng quy mô 176.815,8 m2 trái luật pháp qui định và Sở Tài nguyên và Không gian (công ty có thẩm quyền) cho tách thửa đất ở trên các thửa đất này không đúng chiến lược dùng đất hàng năm đã được UBND thức giấc phê thông qua.

Các cá nhân lợi dụng việc công ty có thẩm quyền cho tách thửa đất ở, trên diện tích được chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật; phân lô bán nền đất, chấp hành việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở (nền đất ở) tất cả trên địa bàn phố Thiện Nghiệp, xã Phong Nẫm, xã Tiến Lợi đã tạo yếu tố kiện, giúp đỡ cho vài tư nhân tách thửa đất, phù hợp thửa hình thành điểm dân cư tạo mới, phân lô bán nền đất thu lợi phi nghĩa số tiền lớn, gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước, gây bức xức trong dư luận.

Những hạn chế, sai phép nêu trên trách nhiệm thuộc về Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND TP Phan Thiết, Phòng Tài nguyên và Không gian thành phố Phan Thiết, Chợ Văn phòng đăng ký đất đai đô thị Phan Thiết, Chi cục Thuế đô thị Phan Thiết, UBND các phố Thiện Nghiệp, Phong Nẫm, Tiến Lợi và các công ty, công ty, tư nhân có can hệ.

Trên cơ sở kết luận nêu trên, Chủ toạ UBND thức giấc Bình Thuận chỉ đạo:

Giao Thanh tra tỉnh giấc chuyển giấy tờ vụ việc sang Tập đoàn cảnh sát Điều tra Công an tỉnh giấc tiếp diễn dò hỏi tín hiệu về tội vi phạm các luật pháp về quản lý đất đai (qui định tại Nhân tố 229 Bộ Luật Hình sự năm 2015). Và tội lợi dụng chức phận, quyền hạn khi mà thi hành công vụ khiến cho trái các pháp luật trong xác định địa điểm thửa đất không đúng luật pháp (luôn xác định địa điểm thửa đất thấp hơn pháp luật để được tính tiền chuyển mục đích sử dụng đất rất thấp); cho tách thửa đất ở nông thôn trên quy mô được cho chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định quy định; phân lô nền đất, thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở nông thôn, thu lợi phi chính nghĩa, gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước.

Đòi hỏi Chủ toạ UBND TP Phan Thiết chỉ đạo các cơ quan chức năng có can hệ, các địa phương rà soát giải quyết nghiêm đúng pháp luật các trường phù hợp xây dựng hạ tầng hạ tầng, các con phố bêtông xi măng... phi pháp trên đất nông nghiệp, hình thành điểm cư dân tạo mới không đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn về xây đắp, không thích hợp quy hoạch xây đắp vùng quê mới ở các phường.

Xác định lại đúng đắn địa điểm thửa đất trước khi cho chuyển mục đích dùng đất đúng luật pháp. Đồng thời, chỉ huy kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các đồng đội, cá nhân có những hạn chế nhạo, sai phép được nêu trong kết luận này.

Đòi hỏi Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đơn vị kiểm điểm, giải quyết trách nhiệm theo qui định pháp luật đối với các tập thể, tư nhân can hệ tới những thiếu sót, sai phạm nêu tại kết luận này.

Đồng thời, trước mắt tham mưu UBND thức giấc qui định chặt chẽ yếu tố kiện cho tách thửa đất nông nghiệp đối với thửa đất nằm gần trục đường giao thông, nằm tiếp giáp tuyến đường giao thông nhằm chặn đứng việc lách quy định hiện hành để tách một thửa đất nông nghiệp có diện tích lớn nằm gần các con phố giao thông, nằm tiếp giáp trục đường giao thông ra đa dạng thửa đất nằm xa các con phố giao thông, không có con đường liên lạc, chỉ có một thửa đất có quy mô bé dại nằm giáp tuyến phố liên lạc (thửa đất khoảng 1.000 m2 theo qui định được tách thửa đất nông nghiệp).

Sau đó xin chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở và các thửa đất được cho tách ra sẽ nằm xa trục đường liên lạc, không có tuyến đường giao thông được xác định thửa đất nằm ở vị trí 5 thì nộp tiền chuyển mục đích sang đất ở rất ít, thậm chí tiền chuyển mục đích dùng đất không đồng.

Và tham mưu văn phiên bản cho UBND tỉnh giấc kiến nghị Bộ Tài nguyên và Không gian tìm hiểu, để ý yếu tố chỉnh, bổ sung luật pháp chặt chẽ việc cho tách thửa đất nông nghiệp nằm gần các con phố liên lạc, nằm tiếp giáp con đường liên lạc ra thành rộng rãi thửa đất.

Giao Cục Thuế thức giấc chỉ đạo Chi cục Thuế TP Phan Thiết công ty kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo qui định luật pháp đối với các cộng đồng, cá nhân can hệ tới những khuyết điểm, sai phép nêu tại kết luận này.

Nam Phong

Theo Trí thức trẻ


Xem tại: dat xanh

0 nhận xét:

Đăng nhận xét