Follow on FaceBook

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2019

Đất quốc phòng, đất dự án ở Thủ đô, Đà Nẵng được sử dụng ra sao?

Can dự đến tiến độ thực hiện các dự án theo quy hoạch và việc giải quyết các công trình chậm rãi tiến độ, đại diện Chính phủ, Bộ trưởng TN&MT Trằn Hồng Hà cho biết, tại đô thị Thủ đô, đã chấp hành 4.188 công trình với quy mô 13.462,49 ha. Trong khoảng 04 tuần 7/2014 đến tháng 5/2018 đã đấu giá quyền sử dụng đất được khoảng hơn 20 nghìn tỷ đồng.

Trong khoảng năm 2010 - 2016, trên địa bàn có 2.571 công trình phải thi hành thu hồi đất giải phóng mặt bằng; đã xong xuôi công việc thu hồi đất, giải phóng mặt tại 1.621 công trình, với tổng diện tích đất đã thu hồi đạt hơn 8.060 ha. Trong đó có 55 công trình, nhà cửa trung tâm của Chính phủ và Thị trấn với diện tích thu hồi 3.571 ha đất.

Tại Đô thị Hồ Chí Minh, thời kỳ trong khoảng 2011 - 2017, đã ban hành 727 quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích dùng đất với tổng diện tích 2.663,6 ha; từ năm 2012 - 2017, đã thi hành kiểm tra phát hiện và giải quyết đối với 808 công trình lờ lững triển khai với tổng quy mô 6.115 ha, kết quả giải quyết đã huỷ bỏ quyết định thu hồi đất và giao, cho thuê đất đối với 108 công trình với quy mô 1.552 ha; vấn đề chỉnh cắt giảm quy mô đối với 13 công trình với quy mô quy mô 78 ha; bãi bỏ việc ưng ý địa điểm đầu cơ đối với 469 công trình với quy mô 4.362 ha. Trong khi, trong năm 2017, 2018, đã rà soát phát hiện 218 công trình khác lờ đờ khai triển với diện tích 182,8 ha.

Còn thị trấn Đà Nẵng, sau 3 năm thi hành Luật Đất đai, đã thu hồi, bồi thường hơn 725 ha; giao đất, cho thuê đất trên 2.122 ha. Riêng trong năm 2017 đã thu hồi đất của 19 công trình với tổng diện tích 161,6 ha; giao đất, cho thuê đất 571,8 ha; gia hạn thuê đất 75,6 ha; gia hạn thời điểm đưa đất vào dùng đối với 10 khu đất với tổng diện tích 68,8ha; chuyển mục đích sử dụng đất 8 công trình với tổng quy mô 7,53ha.

Tất nhiên, còn trạng thái dự án được giao đất, cho thuê đất nhưng chậm rì rì đưa đất tham gia dùng; đã kiểm tra, kiểm tra phát hiện 47 dự án chậm rì rì khai triển; kết quả xử lý theo hướng quyết định gia hạn tiến độ dùng đất cho 18 dự án và đang khiến cho hồ sơ gia hạn cho 8 dự án khác. Có 4 công trình thuộc bán đảo Sơn Trà đang chờ ý kiến của Thanh tra Chính phủ để giải quyết và 11 công trình chậm rãi tiến độ đang được địa phương kiểm tra xử lý theo qui định.

Về việc dùng đất quốc phòng, theo số liệu kiểm kê đất quốc phòng năm 2016, hiện nay toàn quân đang quản lý 12.212 điểm đất quốc phòng với tổng quy mô 251.690,5 ha. Về cơ bản, các điểm đất quốc phòng đã có quyết định đóng quân, quy hoạch phân khu tác dụng sử dụng đất, quy hoạch tổng mặt bằng, giúp cho các đơn vị xây đắp doanh trại chính quy.

Việc điều hành, dùng đất quốc phòng đã thực hiện được vài kết quả hăng hái, góp phần bảo đảm mục tiêu sản xuất các cơ sở vật chất quân sự và tòa tháp quốc phòng, phục vụ đòi hỏi xây dựng và bảo vệ Nước nhà. Diện tích đất quy hoạch cho mục đích quốc phòng nhưng chưa dùng ngay, được vài tổ chức sử dụng triệt để đưa vào sản xuất, xây dựng kinh tế quốc phòng của Quân đội, góp phần phát huy hiệu quả dùng đất, vừa bảo đảm dự trữ nguồn lực đất đai dịch vụ quốc phòng, vừa tạo nguồn kinh phí hỗ trợ thi hành các nhiệm vụ quốc phòng.

Tuy nhiên, việc điều hành, dùng đất quốc phòng còn có những hạn giễu cợt như: để xảy ra hiện trạng lấn, chiếm hữu, xây đắp tòa tháp, nhà đất trái phép, sử dụng đất chưa đúng mục đích, phối hợp với chính quyền địa phương trong điều hành đất quốc phòng còn rộng rãi bất cập, chưa chặt chẽ.

Theo Luân Dũng

Tiền phong


Đọc thêm: bds

0 nhận xét:

Đăng nhận xét